‘Natuurlijk’

Het nieuwste boek van Hennie de Gans!

Dit boek wil, evenals de anderen uit de reeks, mensen enthousiast maken. Ze stimuleren om zelf op zoek te gaan naar de dingen die voor jonge kinderen van belang zijn. Het stelt vragen: Wat is het belang van natuurbeleving juist met kleine kinderen? Waarom is het voorbeeld van volwassenen zo belangrijk? Waarom moet juist het belerende, waartoe een volwassene altijd neigt, ‘vergeten’ worden als men met jonge kinderen de natuur in gaat. Hoe leer je, als leerkracht, opvoeder of ouder kijken met de ogen van kinderen. Hoe word je zelf enthousiast voor kleine dingen? Waarom gebruik je beeldentaal in plaats van natuurlesjes. Waarom moet je vooral veel doen en steeds maar weer herhalen? Hoe kun je het ritme van de natuur volgen en trachten de verbinding er mee aan te gaan. Waarom en hoe vertel je verhaaltjes, zing je liedjes en kun je spelen met dat wat de natuur ons geeft?

Maar het boek geeft ook antwoorden, met talloze voorbeelden, ondermeer uit de jarenlange praktijk van de schrijfster. De voorbeelden worden ook gegeven in de vorm van seizoengebonden verhaaltjes. Hierin staat de herhaling centraal. Ze zijn van de hand van de samenstelster en bij elk verhaal koos ze een liedje, mét muzieknotatie. Het geheel lardeerde ze met ruim vijftig opzegversjes, knutselvoorbeelden, doe-suggesties en illustraties.

Over de uitvoering

Een (gebruiks)boek voor ouders, opvoed(st)er(s) en leerkrachten van kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar met ruim 100 pagina’s. Met achtergronden, bijna 20 korte verhalen, liedjes met muzieknotatie, 50 versjes en vele knutselvoorbeelden. Geïllustreerd. Gebonden met een sterke stalen ‘wire’ en een stevige kunststof omslag.
Prijs € 15,70, incl. verzendkosten. Uitgave: DG&P Vorm, Natuur en Educatie Pieterburen.

Zo bestellen:
€15,70 overmaken op postgironummer 8117332, t.n.v. DGNP Pieterburen.
O.v.v. uw adresgegevens + bestelling nr. 9

Wie meer wil weten over de andere boekjes van Hennie de Gans kijkt op www.henniedegans.nl